Nhà máy Nitori - KCN Quang Minh

Nhà máy Nitori - KCN Quang Minh

24/08/2019 2:56:18 PM | 954

Dự án: Công trình Nhà máy chế xuất Nitori Việt Nam

- Tổng diện tích: 30.000m2

- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam

- Địa điểm: KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam