Nhà máy Hoya - KCN Bắc Thăng Long

Nhà máy Hoya - KCN Bắc Thăng Long

24/08/2019 2:55:49 PM | 1136

Công trình: Công Ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Địa chỉ: Lô J3&4, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.