Nhà máy Sato - KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội

Nhà máy Sato - KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội

24/08/2019 2:56:49 PM | 553

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SATO VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B2, Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội