https://www.youtube.com/watch?v=vXTS_jwjR2I

Hà Nội: Trình Thủ Tướng phê duyệt quy hoạch siêu đô thị rộng 17.000 ha

21/08/2019 2:27:58 PM | 510