Nhà máy Bê tông Quảng Nam

Nhà máy Bê tông Quảng Nam

- Giám đốc: Ông Trần Văn Minh (ĐTDD 0913.470.902)

- Trụ sở làm việc: Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại: 0909.646.264

Nhà máy Bê tông Quảng Nam